Przejdź do treści

Operator obrabiarek skrawających

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH - opis zawodu

Kod: 722307
Synteza: Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające; przygotowuje stanowisko pracy, ustawia parametry i nadzoruje pracę obrabiarek; czyści i konserwuje obsługiwane maszyny, urządzenia i przyrządy.
Zadania zawodowe:
 • obsługiwanie i nadzorowanie uniwersalnych, półautomatycznych
  i automatycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki, w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo);
 • przygotowywanie stanowiska pracy, w tym zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem i przygotowywanie narzędzi do pracy;
 • wykonywanie i czytanie rysunków technicznych;
 • uruchamianie i zatrzymywanie obrabiarek skrawających;
 • ustawianie parametrów pracy obrabiarek, takich jak frezarki, tokarki i inne obrabiarki sterowane komputerowo, w tym programowanie obrabiarek;
 • dobieranie narzędzi skrawających do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki oraz mocowanie narzędzi skrawających
  w gniazdach narzędziowych lub w magazynie narzędziowym;
 • wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy,
  w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki;
 • regulowanie mechanizmów roboczych poszczególnych maszyn i urządzeń;
 • kontrolowanie jakości obrabianych powierzchni szablonami, sprawdzianami, suwmiarkami, mikrometrem i innymi przyrządami, w zależności od wymaganej dokładności wykonywanej obróbki;
 • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń
  i przyrządów;
 • sprawdzanie stanu technicznego i określanie stopnia zużycia narzędzi skrawających;
 • wykrywanie nieprawidłowości pracy, usuwanie drobnych usterek maszyn
  i urządzeń skrawających oraz zgłaszanie awarii;
 • posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie mechaniki precyzyjnej i obróbki skrawaniem.

 

Wyposażenie techniczne do praktycznej nauki zawodu:

 • tokarki uniwersalne;
 • frezarka konsolowa, łożowa i pionowe centrum obróbcze;
 • wiertarki kolumnowe i promieniowa;
 • wiertarko-frezarka;
 • wiertarko-wytaczarka współrzędnościowa;
 • dłutownica;
 • gwinciarki i walcarki do gwintów;
 • piły taśmowe i tarczowe;
 • szlifierki dwutarczowe, narzędziowe i cylindryczne.
 

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe - OPERATOR CNC

Kod: 722308
Synteza: Obsługuje i konserwuje obrabiarki sterowane numerycznie, ustawia narzędzia w głowicy, nadzoruje pracę narzędzi zamocowanych w głowicy, posługuje się tablicami pasowań i narzędziami kontrolno-pomiarowymi.
Zadania zawodowe: przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy);
ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek sterowanych numerycznie;
nastawianie parametrów pracy poszczególnych narzędzi w głowicy obrabiarki;
mocowanie obrabianych przedmiotów na stole w uchwytach-kłach, na tarczy i kątownikach;
ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki;
uruchamianie i zatrzymywanie obrabiarek;
wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek i usuwanie drobnych usterek;
obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości wykonanej obróbki (dokładność kształtów, wymiarów itp.);
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: przeprowadzanie międzyoperacyjnej kontroli procesu obróbki;
naprawa obrabiarek po odpowiednim przeszkoleniu.

 

Dodatkowe wyposażenie techniczne CNC:

 • wycinarki laserowe;
 • wypalarki gazowe i plazmowe;
 • prasy krawędziowe;
 • giętarki trzpieniowe;
 • owiertnice;
 • roboty przemysłowe.
 

Wsparcie edukacyjne dla firmy ROLSTAL

     

 • SinuTrain - testowanie, uruchamianie i symulacja programów NC na komputerze.