Przejdź do treści

Operator obrabiarek skrawających

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Nazwa: Operator obrabiarek skrawających
Kod: 722307
Synteza: Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające; przygotowuje stanowisko pracy, ustawia parametry i nadzoruje pracę obrabiarek; czyści i konserwuje obsługiwane maszyny, urządzenia i przyrządy.
Zadania zawodowe:
 • obsługiwanie i nadzorowanie uniwersalnych, półautomatycznych
  i automatycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki, w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo);
 • przygotowywanie stanowiska pracy, w tym zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem i przygotowywanie narzędzi do pracy;
 • wykonywanie i czytanie rysunków technicznych;
 • uruchamianie i zatrzymywanie obrabiarek skrawających;
 • ustawianie parametrów pracy obrabiarek, takich jak frezarki, tokarki i inne obrabiarki sterowane komputerowo, w tym programowanie obrabiarek;
 • dobieranie narzędzi skrawających do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki oraz mocowanie narzędzi skrawających
  w gniazdach narzędziowych lub w magazynie narzędziowym;
 • wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy,
  w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki;
 • regulowanie mechanizmów roboczych poszczególnych maszyn i urządzeń;
 • kontrolowanie jakości obrabianych powierzchni szablonami, sprawdzianami, suwmiarkami, mikrometrem i innymi przyrządami, w zależności od wymaganej dokładności wykonywanej obróbki;
 • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń
  i przyrządów;
 • sprawdzanie stanu technicznego i określanie stopnia zużycia narzędzi skrawających;
 • wykrywanie nieprawidłowości pracy, usuwanie drobnych usterek maszyn
  i urządzeń skrawających oraz zgłaszanie awarii;
 • posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie mechaniki precyzyjnej i obróbki skrawaniem.

 

Dostępne obrabiarki skrawające:

 • Tokarka TUR 630-3000 FAT Haco;
 • Tokarka PORĘBA TRP 63 MN X 3 M - sterowanie SIEMENS Sinumerik 810D;
 • Tokarka PORĘBA TRP 110 MN X 2 M - sterowanie SIEMENS Sinumerik 840D;
 • Tokarka TUR 560-1500 FAT Haco - sterowanie FAGOR 800 T;
 • Frezarka BOHNER & KöHLE F3;
 • Frezarka UNITECH FSS 400 - sterowanie HEIDENHAIN TNC 124;
 • Centrum obróbcze SPINNER VC 750 - sterowanie SIEMENS Sinumerik 840D;
 • Wiertarki kolumnowe WEBO, ALZMETALL, WMW;
 • Wiertarka współrzędnościowa LINDNER;
 • Owiertnica PEDDINGHAUS FDB 2500 - sterowanie SIEMENS Sinumerik 840D;
 • Owiertnica PEDDINGHAUS PCD 1100 - sterowanie SIEMENS Sinumerik 840D;
 • Owiertnica PEDDINGHAUS TDK 1000 - sterowanie SIEMENS Sinumerik 840C;
 • Strugarka poprzeczna KLOPP;
 • Piły taśmowe BOMAR, KALTENBACH, MEBA;
 • Szlifierki dwutarczowe i narzędziowe;
 

Dodatkowe kwalifikacje - OPERATOR CNC

Nazwa: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
Kod: 722308
Synteza: Obsługuje i konserwuje obrabiarki sterowane numerycznie, ustawia narzędzia w głowicy, nadzoruje pracę narzędzi zamocowanych w głowicy, posługuje się tablicami pasowań i narzędziami kontrolno-pomiarowymi.
Zadania zawodowe: przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy);
ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek sterowanych numerycznie;
nastawianie parametrów pracy poszczególnych narzędzi w głowicy obrabiarki;
mocowanie obrabianych przedmiotów na stole w uchwytach-kłach, na tarczy i kątownikach;
ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki;
uruchamianie i zatrzymywanie obrabiarek;
wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek i usuwanie drobnych usterek;
obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości wykonanej obróbki (dokładność kształtów, wymiarów itp.);
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: przeprowadzanie międzyoperacyjnej kontroli procesu obróbki;
naprawa obrabiarek po odpowiednim przeszkoleniu.

 

Dostępne obrabiarki CNC:

 • Wycinarka laserowa MAZAK 4020 Fiber II - sterowanie MAZATROL Preview 3;
 • Wycinarka laserowa MAZAK Fabri Gear II 400 - sterowanie FANUC;
 • Wycinarka laserowa BLM Adige LT722D - sterowanie SIEMENS Sinumerik 840D;
 • Wypalarka plazmowa MESSER GRIESHEIM Multitherm 4000 - sterowanie BECKHOFF CP;
 • Giętarka trzpieniowa do rur DYNOBEND C76 - sterowanie BECKHOFF;
 • Prasa krawędziowa GWF Mengele H 250-5 - sterowanie CYBELEC DNC;
 • Prasa krawędziowa BEYELER 160 - sterowanie EURO IV.
 

Wsparcie edukacyjne

       

Kadra instruktorów:

 • Mistrz operator CNC, instruktor praktycznej nauki zawodu;
 • Kierownik Wydziału z uprawnieniami pedagogicznymi.