Przejdź do treści

Nabór

Nowa szkoła branżowa z kształceniem dualnym w Ostrowi Mazowieckiej

Od września 2021 r. działa w Ostrowi Mazowieckiej 3-letna szkoła branżowa I stopnia z kształceniem dualnym w zawodach:

  • ślusarz - zawód nr 722204, kwalifikacja MEC.08. - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
  • operator obrabiarek skrawających - zawód numer 722307, kwalifikacja MEC.05. - Użytkowanie obrabiarek skrawających.
 

Spotkania z rodzicami i uczniami klas VII i VIII szkół podstawowych

Przedstawiciele firmy ROLSTAL uczestniczą w spotkaniach w szkołach podstawowych z rodzicami i uczniami klas VII i VIII. Celem tych spotkań jest zaprezentowanie firmy ROLSTAL jako potencjalnego pracodawcę dla młodych ludzi pragnących się uczyć i rozwijać poprzez pracę oraz ogólnej idei kształcenia dualnego.

 

Wizyty uczniów w przedsiębiorstwie

Firma ROLSTAL zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów klas VIII szkół podstawowych na zorganizowane wizyty w siedzibie firmy na ul. Różańskiej 45 w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas wizyty uczniowie mają możliwość zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa i ogólną specyfiką pracy w zakładzie metalowym. Poznają również produkowane wyroby metalowe oraz stanowiska pracy na których są wytwrzane. Celem tych wizyt jest zachęcenie młodych ludzi do pracy przy obróbce metalu oraz pokazanie możliwości rozwoju i dalszego kształcenia się.

 

Spotkania indywidualne uczniów i rodziców w przedsiębiorstwie

Spotkania indywidualne z rodzicami i uczniami w siedzibie firmy ROLSTAL służą poznaniu wszyskich zagadnień dotyczących kształcenia dualnego w zakładzie pracy:

  • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • celu i programu kształcenia dualnego;
  • możliwości nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych;
  • wyposażenia edukacjnego do praktycznej nauki zawodu;
  • zaplecza socjalnego;
  • zasad oceny i egzaminowania uczniów;
  • zasad wynagradzania za pracę.
Celem spotkania jest określenie, czy uczeń jest wstępnie zainteresowany kształceniem zawodowym u przedsiębiorcy w branży metalowej oraz opinia w tym zakresie jego rodziców.

 

Aplikacja

Uczeń zdecydowany na kształcenie w systemie dualnym za zgodą rodziców składa aplikację do pracodawcy. Aplikacja jest możliwa za pośrednictwem ankiety dostępnej na dole strony internetowej. Ważne jest by uczeń był samodzielnie przekonany że przyszłość swą wiąże z zawodem w branży metalowej. Ma zainteresowania związane z obróbką metalu i będzie dalej rozwijał się w tym kierunku.


 

> A P L I K U J <