Przejdź do treści

Kształcenie dualne

Promocja idei kształcenia zawodowego

Kształcenie zawodowe w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat niestety mocno podupadło. W opinii powszechnej funkcjonuje mit, że tylko wykształcenie wyższe daje poczucie zadowolenia z pracy, stabilizację i godziwe wynagrodzenie. Opinia ta nie jest zgodna z dzisiejszymi oczekiwaniami pracodawców którzy potrzebują fachowców - branżystów. Na rynku pracy jest zbyt wielu absolwentów szkół średnich i wyższych o mało przydatnych umiejętnościach. Nie znajdują oni często zatrudnienia w swoim zawodzie. Muszą dodatkowo zmieniać kwalifikację i poszukiwać nowych obszarów wiedzy.

Na rynku pracy brakuje fachowców, pracowników z wyuczonym konkretnym zawodem i kwalifikacjach do pracy w przemyśle i usługach. Praktyka nabyta w procesie kształcenia dualnego u pracodawców ściśle jest związana z aktualnymi potrzebami przedsiębiorstw. Praktyka ta zapewnia bieżący wysoki stan wiedzy i rozwoju ucznia w danej branży. W ten sposób wykształceni fachowcy zarabiają często dużo więcej niż pracownicy po studiach wyższych i mają większą satysfakcję z wykonywanej pracy. Mają ponadto możliwość dalszego rozwoju i stabilną przyszłość na długie lata a nade wszystko - konkretny, wyuczony zawód "w ręku".

Firmy produkcyjne i usługowe są odpowiedzialne za promocję idei kształcenia dualnego u pracodawców. Należy zdecydowanie podnieść rangę fachowców i rzemieślników, mistrzów, czeladników i uczniów w zawodzie gdyż to oni właśnie każdego dnia, w tysiącach firm dodają wartość w znaczny sposób budującą dobrobyt naszego społeczeństwa.
 

Kształcenie zawodowe w systemie dualnym

Dualne kształcenie zawodowe opiera się na ścisłej współpracy dwóch partnerów: przedsiębiorstwa oraz szkoły zawodowej. Firma i szkoła dzielą między siebie obowiązki związane z kształceniem uczniów. W szkole przekazywana jest wiedza teoretyczna, a przedsiębiorstwo przejmuje odpowiedzialność za kształcenie praktyczne.

Uczniowie spędzają w firmie kilka dni w tygodniu. Uczą się i wykonują zadania podobne do tych, którymi będą zajmować się w przyszłości, gdy już zostaną pełnoprawnymi pracownikami firmy.

Uczeń odbywający naukę w przedsiębiorstwie jest od samego początku traktowany jako część zespołu. Za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie, które w kolejnych latach nauki zwiększa się. Jest to związane między innymi z tym, że w każdym kolejnym roku uczeń zdobywa większe doświadczenie, a co za tym idzie swoją pracą w realny sposób wspiera firmę i pracuje na jej wynik.
 

Współpraca samorządowa z przedsiębiorstwem

Firma ROLSTAL podpisała porozumienie dotyczące systemu kształcenia dualnego i technicznego z partnerami samorządowymi:

 • STAROSTWO POWIATOWE w Ostrowi Mazowieckiej;
 • URZĄD MIASTA Ostrów Mazowiecka;
 • GMINA Ostrów Mazowiecka.

 

Współpraca przedsiębiorstw 

Cztery ostrowskie przedsiębiorstwa:

zorganizowały grupę, w celu utworzenia pierwszej na terenie powiatu ostrowskiego klasy wielobranżowej opartej o dualny system kształcenia zawodowego. Grupa podejmuje wspólne, skoordynowane działania mające na celu promocję idei kształcenia dualnego oraz nabór uczniów do nowych klas. 

 

Etapy kształcenia dualnego

W trzyletniej szkole branżowej I stopnia w systemie dualnym uczniowie są kształceni na na trzech etapach:
 • nauczanie ogólne w szkole ponadpodstawowej - Zespół Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej;
 • teoretyczna nauka zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego - turnusy wyjazdowe;
 • praktyczna nauka zawodu u pracodawcy - ROLSTAL w Ostrowi Mazowieckiej.
Pozytywne zakończenie nauki w szkole branżowej I stopnia umożliwia dalszą kontynuację nauki w szkole II stopnia, a po zdanej maturze również studia wyższe.
 

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu

Praktyczna nauka zawodu która odbywa się u pracodawcy jest realizowana przez Instruktorów. Są to specjalnie przeszkolone osoby z uprawnieniami pedagogicznymi. Instruktorzy to najwyższej klasy fachowcy, mistrzowie w zawodzie. Są oni odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracy i realizację programu nauki. Posiadają niezbędną wiedzę teoretyczną i duże umiejętności praktyczne. Stanowią pierwszy kontakt i wsparcie dla uczniów.
 

Stanowiska edukacyjno-szkoleniowe do nauki zawodu

Praktyczna nauka zawodu jest realizowana na stanowiskach edukacyjno-szkoleniowych. Do dyspozycji uczniów są następujące stanowiska:
 • stanowisko ślusarsko-spawalnicze, robotyzacji spawania, badania złączy spawanych;
 • stanowisko obróbki skrawaniem i CNC;
 • stanowisko montażu mechanicznego, montażu elektrycznego;
 • stanowisko elektrotechniczne, hydrauliki siłowej;
 • stanowisko informatyczne i sterowników PLC.
Do dyspozycji uczniów są także pozostałe zasoby techniczne, w tym:
 • maszyny i urządzenia produkcyjne;
 • narzędzia i oprzyrządowanie;
 • materiały konstrukcyjne i pomocnicze do produkcji.