Przejdź do treści

Kształcenie dualne

Promocja kształcenia zawodowego

Kształcenie zawodowe w naszym kraju w ciągu ostatnich kilkunastu lat niestety mocno podupadło. W opinii powszechnej funkcjonuje mit, że tylko wykształcenie wyższe daje poczucie zadowolenia z pracy, stabilizację i godziwe wynagrodzenie. Opinia ta nie jest zgodna z dzisiejszymi oczekiwaniami pracodawców którzy potrzebują fachowców - branżystów. Na rynku pracy jest zbyt wielu absolwentów szkół średnich i wyższych o mało przydatnych umiejętnościach. Nie znajduję oni często zatrudnienia w swoim zawodzie. Muszą dodatkowo zmieniać kwalifikację i poszukiwać nowy obszarów wiedzy.

Na rynku pracy brakuje fachowców, pracowników z wyuczonym konkretnym zawodem i kwalifikacjach do pracy w przemyśle i usługach. Praktyka nabyta w procesie kształcenia dualnego u pracodawców ściśle jest związana z aktualnymi potrzebami przedsiębiorstw. Praktyka ta zapewnia bieżący wysoki stan wiedzy i rozwoju ucznia w danej branży. W ten sposób wykształceni fachowcy zarabiają często dużo więcej niż pracownicy po studiach wyższych i mają większą satysfakcję z wykonywanej pracy. Mają ponadto możliwość dalszego rozwoju i stabilną przyszłość na długie lata a nade wszystko - konkretny, wyuczony zawód "w ręku".

Firmy produkcyjne i usługowe są odpowiedzialne za promocję idei kształcenia dualnego u pracodawców. Należy zdecydowanie podnieść rangę fachowców i rzemieślników, mistrzów, czeladników i uczniów w zawodzie gdyż to oni właśnie każdego dnia, w tysiącach firm dodają wartość w znaczny sposób budującą dobrobyt naszego społeczeństwa.
 

Kształcenie zawodowe w systemie dualnym

Dualne kształcenie zawodowe opiera się na ścisłej współpracy dwóch partnerów: przedsiębiorstwa oraz szkoły zawodowej. Firma i szkoła dzielą między siebie obowiązki związane z kształceniem uczniów. W szkole przekazywana jest wiedza teoretyczna, a przedsiębiorstwo przejmuje odpowiedzialność za kształcenie praktyczne.

Uczniowie spędzają w firmie kilka dni w tygodniu. Uczą się i wykonują zadania podobne do tych, którymi będą zajmować się w przyszłości, gdy już zostaną pełnoprawnymi pracownikami firmy.

Uczeń odbywający naukę w przedsiębiorstwie jest od samego początku traktowany jako część zespołu. Za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie, które w kolejnych latach nauki zwiększa się. Jest to związane między innymi z tym, że w każdym kolejnym roku uczeń zdobywa większe doświadczenie, a co za tym idzie swoją pracą w realny sposób wspiera firmę i pracuje na jej wynik. Dlatego kształcenie zawodowe powinno być traktowane nie jako koszt dla firmy, ale inwestycja, która z czasem procentuje.

Dualne kształcenie zawodowe może stać się również ważnym elementem w polityce HR firmy i być odpowiedzią na takie problemy jak: niedobór wykwalifikowanych pracowników lub niedopasowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb firmy.
 

Współpraca samorządowa z przedsiębiorstwem

Firma ROLSTAL podpisała porozumienie dotyczące systemu kształcenia dualnego i technicznego z partnerami samorządowymi:

  • STAROSTWO POWIATOWE w Ostrowi Mazowieckiej;
  • URZĄD MIASTA Ostrów Mazowiecka;
  • GMINA Ostrów Mazowiecka.

 

Współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami 

Przedsiębiorstwa: ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z.o.o.Fabryki Mebli „FORTE” S.A., ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o. oraz SCHNEIDER Polska Technika Samochodowa i Kontenerowa Sp. z o.o. stworzyły grupę, w celu utworzenia pierwszej na terenie powiatu ostrowskiego klasy wielobranżową opartej o dualny system kształcenia zawodowego. Grupa podejmuje wspólne, skoordynowane działania mające na celu promocję idei kształcenia dualnego w naszym regionie. 
 

Etapy kształcenia dualnego:

  • nauczanie ogólne w szkole ponadpodstawowej;
  • teoretyczna nauka zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego - turnusy wyjazdowe;
  • praktyczna nauka zawodu u pracodawcy - ROLSTAL w Ostrowi Mazowieckiej.